สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย

คุณค่าสมุนไพร รักษาผู้ป่วยแบบยั่งยืน


               
               " สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย "  ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร สืบทอดเจตนารมณ์จาก
   คุณหมอสุรพรรณ  ศิริธรรมวานิช  เจ้าตำรับแพทย์แผนไทย จีน  อินเดีย  ตำรับยาของ " สุรพรรณคลินิกการ
   แพทย์แผนไทย "  เกิดจากการค้นคว้าในการรักษาผู้ป่วยมาตลอด 40 - 50 ปี ด้วยการปรับปรุงพัฒนาตำรับให้
   ผสมผสานอย่างลงตัว   เน้นการรักษาโรคโดยใช้วิชา " พลังปราณจักระ "  ซึ่งเป็นการวินิจฉัยโรคแขนงหนึ่ง
   การแพทย์แผนตะวันออกเรียกว่า " การตรวจประตูลม "  ทางจีนเรียก " แมะ "  อินเดียเรียก " กูรูนาดี "
   วิธีนี้จะทำให้ทราบถึงสาเหตุของโรคว่ามาจากอวัยวะส่วนใดที่บกพร่อง  จากนั้นจึงนำเอาตำรับยาที่มีอยู่กว่า 
   30 ตำรับมาทำการรักษาแต่ละโรคที่ต้นเหตุ การนำจุดเด่นของสมุนไพรทั้ง 3 ประเทศ ไทย จีน  อินเดีย  มา
   ประยุกต์ใช้มาตั้งตำรับเพื่อรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ  โดยมีกลุ่มยาหัวหน้า  กลุ่มยาช่วยฤทธิ์  กลุ่มยาขจัดพิษ 
   และกลุ่มยานำทาง  ซึ่งการใช้กลุ่มยานำทางดังกล่าวจะนำตัวยาหลักเข้าสู่อวัยวะที่ต้องการรักษาได้ตรงจุด
   และหายอย่างยั่งยืน
 
© 2013 suraphanclinic.com .
สุรพรรณคลีนิกการแพทย์แผนไทย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 080-445 5624, 080-566 4650
E-Mail : suraphanclinic@hotmail.comติดต่อเรา คำถามที่ถามบ่อย สาระน่ารู้ ตัวอย่างคนไข้ที่รักษาหาย บริการค่ารักษา & พยาบาล เกี่ยวกับเรา หน้าแรก ภาษาไทย