บริการของเรา
ประวัติการก่อตั้ง และผู้บริหาร สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย
คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช
Suraphan Sirithamwanich
คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณทิตกิตติมศักดิ์ บ.ภ., บ.ว.(คท.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา / ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และอาจารย์อาจารย์พิเศษการแพทย์แผนไทยคณะเภสัชศาสตร์ ภาควินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงมีงานเขียนหนังสือด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 4 เล่ม คือ ปรัชญาการแพทย์ตะวันออก โหราศาสตร์ในวิชาการแพทย์แผนไทย ปราณจักระ ไทเก๊ก แมะยืดชีวิตจับชีพจร และนวด พลังจักรวาลชุบกายสลายโลก
คุณหมอรัฐพล ศิริธรรมวานิช
Rattabol Sirithamwanich
คุณหมอรัฐพล ศิริธรรมวานิช ศึกษาค้นคว้า รับสืบทอดแนวทางการรักษาโรคและความรู้ทางสมุนไพรจากคุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจปราณ และ ปรุงตำรับยาสมุนไพร ไทย จีน ตามตำรับดั้งเดิม เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนตะวันออก ร่วมให้คำปรึกษากับทีมแพทย์ในโรงพยาบาล ทั้งทางภาครัฐและเอกชน และเป็นผู้บริหารสุรพรรณคลินิก
ณหมอธัชวรรณ ศิริธรรมวานิช
Thadchawan Sirithamwanich
คุณหมอธัชวรร​ณ ศิริธรรมวานิช 2003 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิยาลัยอัสสัมชัญ คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ Arts of Business English 2004 ฝากตัวเป็นศิษย์กับ หมอ สุรพรรณ ศิริธรรมวานิช ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข (2004-2011) ติดตามอาจารย์เพื่อเรียนรู้วิธีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตามหลักแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์และคัมภีร์โบราณตามกฏเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข วิธีการตรวจโรคตามหลักตรวจชีพจรแผนจีน วิธีใช้ยาสมุนไพรเป็นตำรับยาตามหลักแพทย์แผนไทยแบบดั้งเดิม วิธีใช้ยารวมทั้งสรรพคุณและคุณสมบัติของสมุนไพรตามหลักแพทย์แผนไทย-จีน เน้นวิธีรักษาดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกระดับอย่างยั่งยืน
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในทุกระดับต่อเนื่องมายาวนานกว่า 60 ปี ฟื้นฟูสุขภาพอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมทั้งระบบ ตั้งตำรับยาโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์หมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช มีตำรับยากว่า 30 ตำรับครอบคลุมการดูแลโรคเรื้อรังในทุกระดับ
ได้รับอนุญาตถูกต้องจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข การดูแลผู้ป่วยของสุรพรรณคลินิกเน้นมุ่งตรงแก้ไขตั้งแต่จุดกำเนิดสาเหตุของโรค ตำรับยาช่วยบำรุงอวัยวะภายใน ตับ ไต ให้แข็งแรงทั้งระบบไม่มีอันตรายจากการสะสมของเคมี และ มีงานวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง (ผลและระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล)
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย (กรุงเทพ)
8/3 ม.ชวนชื่นโมดัสวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
คุณหมอออกตรวจ วันศุกร์-เสาร์ เวลา 11.00-15.00 น.
02 197-2699 / 097-459-6565
Map
คลินิกบ้านหมอแผนไทย (ราชบุรี)
10/31 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
032-338-275
Map
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย (เชียงใหม่)
371/22 หมู่ 1 ตึกแถวกาญกนก ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
คุณหมอออกตรวจ วันพฤหัสบดี (อาทิตย์เว้นอาทิตย์) เวลา 13.00 - 18.00 น.
053-117-470 / 080-445-5624
Map
รักษาโรคเรื้อรังทุกระดับด้วยสมุนไพร
ปลอดภัย ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต