กลุ่มโรคเรื่อรัง NCDs
กลุ่มโรคเรื้อรัง NCDs

โรคติดเชื้อเรื้อรัง มีอะไรบ้าง


ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคต่าง ๆ แม้บางโรคไม่อันตรายร้ายแรงแต่ลักษณะของโรค อาจทำให้ผู้ป่วยอายไม่รักษาและไม่กล้าพบแพทย์ แต่เลือกที่จะซื้อยามารับประทานเอง ทำให้อาการไม่หายขาดหรือลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อน กลุ่มโรคติดเชื้อเรื้อรังอาการมักเป็น ๆ หาย ๆ จากการรักษาที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก โรคนี้มีอะไรบ้าง สุรพรรณ คลินิก มีคำตอบ ค่ะ


โรคติดเชื้อเรื้อรัง คืออะไร


โรคติดเชื้อเรื้อรัง หมายถึง โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา หรือเชื้อปรสิต หลังการรับเชื้ออาการของโรคจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีระยะเวลาตั้งแต่การได้รับเชี้อจนแสดงอาการของโรคใช้เวลาค่อนข้างนาน และอาการไม่ค่อยรุนแรงแต่จะมีอาการต่อเนื่องอยู่นานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป


โรคติดเชื้อเรื้อรัง ที่พบได้บ่อย


ติดเชื้อเรื้อรัง เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อหลายชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัส เชื้อรา หรือเชื้อปรสิต การที่จะทำให้เกิดโรคมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ปริมาณของเชื้อโรค และภูมิต้านทานของร่างกายผู้ป่วย ลักษณะการติดเชื้ออาจเกิดขึ้นกับระบบใดระบบหนึ่งของร่างกาย หรืออาจเกิดขึ้นทั่วร่างกายก็ได้ โรคติดเชื้อเรื้อรังที่พบบ่อย ได้แก่

  •  1. โรคติดเชื้อ จากเชื้อไวรัส ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคไวรัสตับอักเสบ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ และโรคเอดส์ เป็นต้น
  •  2. โรคติดเชื้อ จากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ ไข้ไทฟอยด์ โรคฉี่หนู บาดทะยัก ไข้กาฬหลังแอ่น โรคซิฟิลิส
  •  3. โรคติดเชื้อ จากเชื้อรา ได้แก่ โรคเชื้อราที่ผิวหนัง โรคเริม ฝี งูสวัด
  •  4. โรคติดเชื้อปรสิต ได้แก่ โรคพยาธิชนิดตัวแบน โรคพยาธิตัวกลม โรคมาลาเรีย โรคบิดมีตัวโรคเท้าช้าง เป็นต้น

แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อเรื้อรัง


โรคติดเชื้อเรื้อรัง เป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ร่างกายต้องต่อสู้กับเชื้อโรคตลอดเวลา การรักษาโรคติดเชื้อ เนื่องจากเป็นโรคที่มีอาการเป็น ๆ หาย ๆ การรักษาที่มุ่งเน้นไปที่สาเหตุ จึงมีความสำคัญ การรักษาของสุรพรรณคลินิกเป็นการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพร มุ่งเน้นการรักษาและสร้างภูมิ โดยใช้ตำรับยาเข้าไปรักษาอวัยวะที่เป็นสาเหตุของโรค พร้อมทั้งฟื้นฟูระบบของร่างกายที่ทรุดโทรมอ่อนแอจากการติดเชื้อให้กลับมาแข็งแรงเป็นปกติ เป็นการรักษาแบบองค์รวมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหายจากอาการของโรคอย่างยั่งยืน

โรคต่างๆ ใน กลุ่มโรคเรื่อรัง NCDs
โรคเบาหวาน
เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้มากมาย ทั้งภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตา ภาวะแทรกซ้อนที่ไต หรือภาวะแทรกซ้อนที่เส้นประสาท
โรคหัวใจ
การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ อีกทั้งการป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของโรคย่อมดีกว่าการรักษา “โรคหัวใจ” ถือเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุดและยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ปัจจุบันนับว่าโชคดีที่การรักษาของแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถบำบัดรักษาหรือป้องกันอาการทุกข์ทรมานของผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้สามารถรักษาชีวิตหรือกลับมาสู่สภาวะที่ไม่เจ็บป่วยได้
โรคความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่ถือเป็นภัยเงียบที่ไม่มีสัญญาณเตือนหรือไม่แสดงอาการภายนอกให้เห็น
ติดต่อสอบถามข้อมูล และ นัดเวลาพบแพทย์
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย (กรุงเทพ)
8/3 ม.ชวนชื่นโมดัสวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
คุณหมอออกตรวจ วันศุกร์-เสาร์ เวลา 11.00-15.00 น.
02 197-2699 / 097-459-6565
Map
คลินิกบ้านหมอแผนไทย (ราชบุรี)
10/31 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
032-338-275
Map
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย (เชียงใหม่)
371/22 หมู่ 1 ตึกแถวกาญกนก ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
คุณหมอออกตรวจ วันพฤหัสบดี (อาทิตย์เว้นอาทิตย์) เวลา 13.00 - 18.00 น.
053-117-470 / 080-445-5624
Map
รักษาโรคเรื้อรังทุกระดับด้วยสมุนไพร
ปลอดภัย ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต