โรคเบาหวาน

เบาหวาน

โรคเรื้องรัง ที่สร้างความทุกทรมานให้แก่ผู้ป่วย ทั้งจากโรคแทรกซ้อนที่ทำลายสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ความดัน ไตวาย กระดูกทับเส้นประสาท ฯลฯ บางรายเป็นมานับสิบปีโดยใช้ยาลดน้ำตาลในกระแสเลือดชะลออาการไว้ ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่ยั่งยืน เพราะเมื่อหยุดรับประทานยา ร่างกายก็จะเกิดอาการโหยเนื่องจากธรรมชาติของร่างการต้องการพลังงาน โดยเฉพาะสมองต้องการน้ำตาลเพื่อไปแปลงเป็นพลังงาน โรคเบาหวานจึงเป็นโรคที่ขัดกับธรรมชาติของร่างกาย


การรักษา

การรักษาโดยสมุนไพรของสุรพรรณคลินิก จะเป็นการใช้ยาสมุนไพรตำรับโบราณ มีฤทธิ์ต่างๆ อาทิ ยาช่วยฤทธิ์ ยากลบพิษ ยาคลุมฤทธิ์ และยานำทาง เข้าไปปรับสมดุลย์ของผู้ป่วย เป็นการรักษาที่ต้นเหตุ ไม่มีผลข้างเคียงจากเคมี ทั้งนี้ ระยะเวลาการรักษาต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกาย บางรายอาจใช้ เวลา 6 เดือน บางรายอาจนานถึง 8 เดือน ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วย และ ระยะเวลาที่ป่วยมาก่อนเข้ารับการรักษา อย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะค่อยๆเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด


รับชมความรู้เรื่องโรคเบาหวานจาก คุณหมอสุรพรรณ คุณหมอรัฐพล และคุณหมอธัชวรร

ติดต่อสอบถามข้อมูล และ นัดเวลาพบแพทย์
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย
8/3 ม.ชวนชื่นโมดัสวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
คุณหมอออกตรวจ วันศุกร์-เสาร์ เวลา 11.00-15.00 น.
0 2197 2699 / 0 9745 96565
Map
คลินิกบ้านหมอไทย (จ.ราชบุรี)
10/31 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
0 3233 8275
Map
สุรพรรณคลินิก การแพทย์แผนไทย
บวกครกหลวง โครงการ บิส พ้อยท์ 1 หมู่ที่ 1 เมือง 50000
คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
0 80445 5624
Map
รักษาโรคเรื้อรังด้วยสมุนไพร
ปลอดภัย ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต