กลุ่มโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
กลุ่มโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน และแนวทางการรักษา


โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน คือปัญหาสุขภาพที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วย นอกจากนั้นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน มีผลกระทบทำให้ร่างกายเกิดโรคต่าง ๆ ได้ และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน คืออะไร เพื่อให้เราเข้าใจโรค และรับมือได้ทัน สุรพรรณคลินิกมีความรู้มาแนะนำค่ะ


โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน คืออะไร


ระบบภูมิคุ้มกันเป็นกลไกการทำงานของร่างกายระบบหนึ่ง ที่เป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่ทำหน้าที่ป้องกันหรือต่อต้านไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน จึงเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ เป็นผลให้เชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่าย และเมื่อใดที่ร่างกายเกิดภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ก็จะทำให้เจ็บป่วยได้บ่อย อาทิ ป่วยเป็นไข้หวัด ท้องเสีย หรือ เป็นโรคติดเชื้อราบนผิวหนัง เช่น กลาก เกลื้อน ซึ่งจะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ


อันตรายของโรค และแนวทางการการรักษา


ภายในร่างกายของคนเรานั้น มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดูแลและป้องกันร่างกายไม่ให้เกิดการติดเชื้อ เมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติมี หน้าที่ตรวจสอบและควบคุมสมดุลของร่างกายทำได้ไม่ดี เมื่อประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคลดลง ทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอย่างมาก ประกอบกับแนวทางการรักษาจากการแพทย์แผนปัจจุบัน โรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่ยังไม่มีวิธีรักษาที่ชัดเจน เป็นเพียงการรักษาตามอาการ ไม่หายขาด ส่วนมากแล้วต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิต


ปัจจุบัน แนวทางการรักษาจากแพทย์ทางเลือก ด้วยตำรับยาสมุนไพร จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันและโรคเรื้อรังต่าง ๆ เนื่องจากการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพร เป็นการรักษามุ่งเน้นการรักษาที่สาเหตุของโรค โดยใช้ตำรับยาเข้าไปรักษาอวัยวะที่เป็นต้นเหตุ พร้อมทั้งฟื้นฟูอวัยวะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งระบบ ให้กลับมาแข็งแรงทำงานได้เป็นปกติ เป็นการรักษาแบบองค์รวมที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีหายจากความทุกข์ทนมานได้อย่างยั่งยืน

โรคต่างๆ ใน กลุ่มโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจเป็นโรคที่พบได้มาก และผู้ป่วยส่วนใหญ่มักแยกไม่ออกว่าอาการที่เป็นอยู่คือภูมิแพ้หรือไข้หวัด ทำให้ขาดการดูแลรักษาเนื่องจากไข้หวัดที่ไม่ใช่อาการรุนแรง สามารถหายได้เองภายใน 2-4 วัน
โรคภูมิแพ้ตนเอง
ออโตอิมมูน หรือโรคภูมิแพ้ตนเอง และโรคภูมิแพ้ เป็นโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติเหมือนกัน และการมีชื่อเรียกที่ใกล้เคียงกัน ทำให้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองและ โรคภูมิแพ้ เป็นโรคเดียวกัน
ภูมิแพ้ผิวหนัง
ภูมิแพ้ผิวหนัง เป็นโรคที่ผู้ป่วยมักทุกข์ทรมานจากอาการคันบริเวณผิวหนัง บางครั้งอาจเป็นผื่นแดงผิวแห้งเป็นผื่นหนา เป็นขุย หรือเป็นสะเก็ด สามารถพบได้ทั่วทั้งตัว และยังมีอาการคันแบบเรื้อรัง
ติดต่อสอบถามข้อมูล และ นัดเวลาพบแพทย์
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย (กรุงเทพ)
8/3 ม.ชวนชื่นโมดัสวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
คุณหมอออกตรวจ วันศุกร์-เสาร์ เวลา 11.00-15.00 น.
02 197-2699 / 097-459-6565
Map
คลินิกบ้านหมอแผนไทย (ราชบุรี)
10/31 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
032-338-275
Map
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย (เชียงใหม่)
371/22 หมู่ 1 ตึกแถวกาญกนก ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
คุณหมอออกตรวจ วันพฤหัสบดี (อาทิตย์เว้นอาทิตย์) เวลา 13.00 - 18.00 น.
053-117-470 / 080-445-5624
Map
รักษาโรคเรื้อรังทุกระดับด้วยสมุนไพร
ปลอดภัย ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต