เกี่ยวกับเรา
สุรพรรณคลินิก
รักษาโรคเรื้อรังด้วยตำรับยาสมุนไพร ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ผสมผสาน อายุรเวชอินเดีย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์แผนไทย เพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยให้แข็งแรงแบบยั่งยืน
สุรพรรณคลินิกสืบทอดเจตนารมณ์จากคุณหมอ สุรพรรณ ศิริธรรมวานิช เจ้าตำรับแพทย์แผนตะวันออก ที่ค้นคว้าและศึกษาความเกี่ยว เนื่องของวิชาแพทย์แผนตะวันออก ทั้งอายุรเวทอินเดีย แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน จนมีความล้ำลึกเชี่ยวชาญในทุกศาสตร์อย่างแท้จริง ผสมผสาน กับการวิเคราะห์โรคด้วยการแพทย์แผนตะวันตก โดยการนำหลักการด้านเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ในการเตรียมยาสมุนไพรและพัฒนารูปแบบให้รับประทานง่าย เน้นยามีคุณภาพดี ส่งผลดีต่อการรักษา ตำรับยาที่คิดค้นเพื่อใช้ในการรักษาจะไม่เกิดผลข้างเคียงหรือส่งผลต่ออวัยวะภายในร่างกาย แต่กลับช่วยปรับร่างกายให้เข้าสู่ความสมดุลอย่างเป็นระบบ ผู้ป่วยจะสุขภาพแข็งแรงจากภายในและหายจากอาการของโรคอย่างยั่งยืน
ตำรับยาของคลินิกสุรพรรณการแพทย์แผนไทย เกิดจากการค้นคว้าในการรักษาผู้ป่วยมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ด้วยการปรับปรุงและพัฒนา ตำรับยาที่ผสมผสานประสิทธิภาพของสมุนไพรตามหลัก วิชาการแพทย์แผนตะวันออกอย่างลงตัว ทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกชนิดหายยั่งยืน ซึ่งเน้นการวินิจฉัยและการรักษาโรคโดยใช้วิชาพลังปราณจักระ เป็นศาสตร์ของการแพทย์แผนตะวันออกซึ่งทางการแพทย์แผนไทยเรียกว่า 'การตรวจประตูลม' ทางจีนเรียกว่า 'แมะ' อินเดียเรียกว่า 'กูรูนาดี' วิธีนี้จะทำให้ทราบถึงสาเหตุของโรคว่ามาจากที่ใด จากนั้นจึงเลือกใช้ตำรับยาที่มีมากกว่า 30 ตำรับเพื่อทำการรักษาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง
"คำแนะคำสำหรับผู้ที่สนใจ และศรัทธาในการรักษาโรคแบบแผนโบราณ"
ให้ผู้ป่วยพิจารณารับการรักษาจากหมอที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในโรคนั้นๆเพราะในปัจจุบันมีหมอแผนโบราณ เปิดให้บริการรักษาอยู่ทั่วไป หากเข้าไปรับบริการจากหมอแผนโบราณที่ไม่มีความรู้จริงๆการรักษาก็จะไม่ส่งผลดีตามที่ควรเป็น และอย่าได้ไปหลงเชื่อคำโฆษณา ชวนเชื่อเกี่ยวกับสรรพคุณของยาสมุนไพรต่างๆควรปรึกษาหารือความรู้เพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจใช้
ประวัติการก่อตั้ง และผู้บริหาร สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย
ผู้ก่อตั้ง คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช
Suraphan Sirithamwanich
คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช เคยได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณทิตกิตติมศักดิ์ บ.ภ., บ.ว.(คท.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คุณหมอรัฐพล ศิริธรรมวานิช พท.ภ,พท.ว
Rattabol Sirithamwanich
คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช เคยได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณทิตกิตติมศักดิ์ บ.ภ., บ.ว.(คท.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คุณหมอธัชวรรณ ศิริธรรมวานิช พท.ภ,พท.ว
Thadchawan Sirithamwanich
คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช เคยได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณทิตกิตติมศักดิ์ บ.ภ., บ.ว.(คท.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย
8/3 ม.ชวนชื่นโมดัสวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
คุณหมอออกตรวจ วันศุกร์-เสาร์ เวลา 11.00-15.00 น.
0 2197 2699 / 0 9745 96565
Map
คลินิกบ้านหมอไทย (จ.ราชบุรี)
10/31 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
0 3233 8275
Map
สุรพรรณคลินิก การแพทย์แผนไทย
บวกครกหลวง โครงการ บิส พ้อยท์ 1 หมู่ที่ 1 เมือง 50000
คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
0 80445 5624
Map
รักษาโรคเรื้อรังด้วยสมุนไพร
ปลอดภัย ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต