เกี่ยวกับเรา
สุรพรรณคลินิก
รักษาโรคเรื้อรังด้วยตำรับยาสมุนไพร ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ผสมผสาน อายุรเวชอินเดีย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์แผนไทย เพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยให้แข็งแรงแบบยั่งยืน
สุรพรรณคลินิกสืบทอดเจตนารมณ์จากคุณหมอ สุรพรรณ ศิริธรรมวานิช เจ้าตำรับแพทย์แผนตะวันออก ที่ค้นคว้าและศึกษาความเกี่ยว เนื่องของวิชาแพทย์แผนตะวันออก ทั้งอายุรเวทอินเดีย แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน จนมีความล้ำลึกเชี่ยวชาญในทุกศาสตร์อย่างแท้จริง ผสมผสาน กับการวิเคราะห์โรคด้วยการแพทย์แผนตะวันตก โดยการนำหลักการด้านเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ในการเตรียมยาสมุนไพรและพัฒนารูปแบบให้รับประทานง่าย เน้นยามีคุณภาพดี ส่งผลดีต่อการรักษา ตำรับยาที่คิดค้นเพื่อใช้ในการรักษาจะไม่เกิดผลข้างเคียงหรือส่งผลต่ออวัยวะภายในร่างกาย แต่กลับช่วยปรับร่างกายให้เข้าสู่ความสมดุลอย่างเป็นระบบ ผู้ป่วยจะสุขภาพแข็งแรงจากภายในและหายจากอาการของโรคอย่างยั่งยืน
ตำรับยาของคลินิกสุรพรรณการแพทย์แผนไทย เกิดจากการค้นคว้าในการรักษาผู้ป่วยมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ด้วยการปรับปรุงและพัฒนา ตำรับยาที่ผสมผสานประสิทธิภาพของสมุนไพรตามหลัก วิชาการแพทย์แผนตะวันออกอย่างลงตัว ทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกชนิดหายยั่งยืน ซึ่งเน้นการวินิจฉัยและการรักษาโรคโดยใช้วิชาพลังปราณจักระ เป็นศาสตร์ของการแพทย์แผนตะวันออกซึ่งทางการแพทย์แผนไทยเรียกว่า 'การตรวจประตูลม' ทางจีนเรียกว่า 'แมะ' อินเดียเรียกว่า 'กูรูนาดี' วิธีนี้จะทำให้ทราบถึงสาเหตุของโรคว่ามาจากที่ใด จากนั้นจึงเลือกใช้ตำรับยาที่มีมากกว่า 30 ตำรับเพื่อทำการรักษาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง
"คำแนะคำสำหรับผู้ที่สนใจ และศรัทธาในการรักษาโรคแบบแผนโบราณ"
ให้ผู้ป่วยพิจารณารับการรักษาจากหมอที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในโรคนั้นๆเพราะในปัจจุบันมีหมอแผนโบราณ เปิดให้บริการรักษาอยู่ทั่วไป หากเข้าไปรับบริการจากหมอแผนโบราณที่ไม่มีความรู้จริงๆการรักษาก็จะไม่ส่งผลดีตามที่ควรเป็น และอย่าได้ไปหลงเชื่อคำโฆษณา ชวนเชื่อเกี่ยวกับสรรพคุณของยาสมุนไพรต่างๆควรปรึกษาหารือความรู้เพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจใช้
ประวัติการก่อตั้ง และผู้บริหาร สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย
คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช
Suraphan Sirithamwanich
คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณทิตกิตติมศักดิ์ บ.ภ., บ.ว.(คท.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา / ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และอาจารย์อาจารย์พิเศษการแพทย์แผนไทยคณะเภสัชศาสตร์ ภาควินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงมีงานเขียนหนังสือด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 4 เล่ม คือ ปรัชญาการแพทย์ตะวันออก โหราศาสตร์ในวิชาการแพทย์แผนไทย ปราณจักระ ไทเก๊ก แมะยืดชีวิตจับชีพจร และนวด พลังจักรวาลชุบกายสลายโลก
คุณหมอรัฐพล ศิริธรรมวานิช
Rattabol Sirithamwanich
คุณหมอรัฐพล ศิริธรรมวานิช ศึกษาค้นคว้า รับสืบทอดแนวทางการรักษาโรคและความรู้ทางสมุนไพรจากคุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจปราณ และ ปรุงตำรับยาสมุนไพร ไทย จีน ตามตำรับดั้งเดิม เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนตะวันออก ร่วมให้คำปรึกษากับทีมแพทย์ในโรงพยาบาล ทั้งทางภาครัฐและเอกชน และเป็นผู้บริหารสุรพรรณคลินิก
ณหมอธัชวรรณ ศิริธรรมวานิช
Thadchawan Sirithamwanich
คุณหมอธัชวรร​ณ ศิริธรรมวานิช 2003 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิยาลัยอัสสัมชัญ คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ Arts of Business English 2004 ฝากตัวเป็นศิษย์กับ หมอ สุรพรรณ ศิริธรรมวานิช ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข (2004-2011) ติดตามอาจารย์เพื่อเรียนรู้วิธีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตามหลักแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์และคัมภีร์โบราณตามกฏเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข วิธีการตรวจโรคตามหลักตรวจชีพจรแผนจีน วิธีใช้ยาสมุนไพรเป็นตำรับยาตามหลักแพทย์แผนไทยแบบดั้งเดิม วิธีใช้ยารวมทั้งสรรพคุณและคุณสมบัติของสมุนไพรตามหลักแพทย์แผนไทย-จีน เน้นวิธีรักษาดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย (กรุงเทพ)
8/3 ม.ชวนชื่นโมดัสวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
คุณหมอออกตรวจ วันศุกร์-เสาร์ เวลา 11.00-15.00 น.
02 197-2699 / 097-459-6565
Map
คลินิกบ้านหมอแผนไทย (ราชบุรี)
10/31 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
032-338-275
Map
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย (เชียงใหม่)
371/22 หมู่ 1 ตึกแถวกาญกนก ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
คุณหมอออกตรวจ วันพฤหัสบดี (อาทิตย์เว้นอาทิตย์) เวลา 13.00 - 18.00 น.
053-117-470 / 080-445-5624
Map
รักษาโรคเรื้อรังทุกระดับด้วยสมุนไพร
ปลอดภัย ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต