บริการของเรา
กลุ่มโรคเรื่อรัง NCDs
- โรคเบาหวาน
- โรคหัวใจ ความดันและหลอดเลือด
- โรคมะเร็ง
- โรคกรดไหลย้อน
โรคตับ
- ไขมันพอกตับ
- ตับอักเสบ
- ตับแข็ง
- มะเร็งตับ
โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
- ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ
- ภูมิแพ้ผิวหนัง
- ออโตอิมมูน
- รูมาตอยด์
ระบบประสาท ไขข้อ กระดูก และกล้ามเนื้อ
- ปวดข้อ ข้ออักเสบ
- เกาต์ รูมาตอยด์
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- กระดูกทับประสาท
- พาคินสัน
โรคติดเชื้อเรื้อรัง และโรคอื่นๆ
- เริม / ฝี / งูสวัส
- ริดสีดวงทวาร
ประวัติการก่อตั้ง และผู้บริหาร สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย
ผู้ก่อตั้ง คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช
Suraphan Sirithamwanich
คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช เคยได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณทิตกิตติมศักดิ์ บ.ภ., บ.ว.(คท.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คุณหมอรัฐพล ศิริธรรมวานิช พท.ภ,พท.ว
Rattabol Sirithamwanich
คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช เคยได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณทิตกิตติมศักดิ์ บ.ภ., บ.ว.(คท.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คุณหมอธัชวรรณ ศิริธรรมวานิช พท.ภ,พท.ว
Thadchawan Sirithamwanich
คุณหมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช เคยได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณทิตกิตติมศักดิ์ บ.ภ., บ.ว.(คท.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกระดับอย่างยั่งยืน
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในทุกระดับต่อเนื่องมายาวนานกว่า 60 ปี ฟื้นฟูสุขภาพอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมทั้งระบบ ตั้งตำรับยาโดยอาจารย์แพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์หมอสุรพรรณ ศิริธรรมวานิช มีตำรับยากว่า 30 ตำรับครอบคลุมการดูแลโรคเรื้อรังในทุกระดับ ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข การดูแลผู้ป่วยของสุรพรรณคลินิกเน้นมุ่งตรงแก้ไขตั้งแต่จุดกำเนิดสาเหตุของโรค ตำรับยาช่วยบำรุงอวัยวะภายใน ตับ ไต ให้แข็งแรงทั้งระบบไม่มีอันตรายจากการสะสมของเคมี และ มีงานวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง (ผลและระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล)
สุรพรรณคลินิกการแพทย์แผนไทย
8/3 ม.ชวนชื่นโมดัสวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
คุณหมอออกตรวจ วันศุกร์-เสาร์ เวลา 11.00-15.00 น.
0 2197 2699 / 0 9745 96565
Map
คลินิกบ้านหมอไทย (จ.ราชบุรี)
10/31 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
0 3233 8275
Map
สุรพรรณคลินิก การแพทย์แผนไทย
บวกครกหลวง โครงการ บิส พ้อยท์ 1 หมู่ที่ 1 เมือง 50000
คุณหมอออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
0 80445 5624
Map
รักษาโรคเรื้อรังด้วยสมุนไพร
ปลอดภัย ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต